Please wait a minute...

Current Issue

2008, Vol.22 No.04 Date of Publication:20 August 2008
2008 Vol. 22 (04): 389-393+403

THE SCREENING OF MUTANT LIBRARY FOR RICE VARIATIONS NIPPONBARE AND "9311" BY NITROGEN ION BEAM AND γ-RAYS IRRADIATION

XU Xue~(1,2) LIU Bin-mei~1 SONG Mei~1 WU Yue-jin~1(1.Key Laboratory of Ion Beam Bioengineering,Chinese Academy of Sciences,Hefei,Anhui 230031;2.Agricultural College,Anhui Agricultural University,Hefei,Anhui 230036)
2008 Vol. 22 (04): 399-403

SSR ANALYSIS OF DWARF MUTANTS DERIVED FROM MIXED PARTICLE FIELD IRRADIATION IN WHEAT

HU Yan-ling LIU Lu-xiang GUO Hui-jun ZHAO Lin-shu ZHAO Shi-rong(1.Institute of Crop Science,Chinese Academy of Agricultural Sciences/the National Key Facility for Crop Gene Resources and Genetic Improvement,Beijing 100081)
2008 Vol. 22 (04): 404-409

OPTIMIZATION OF TWO-DIMENSIONAL GEL ELECTROPHORESIS FOR PROTEOME FROM WHEAT ANTHERS

CHEN Rui-hong ZHANG Gai-sheng LIU Wei YE Jing-xiu NIU Na(Shaanxi Key Laboratory of Crop Heterosis /Wheat Breeding Engineering Research Center,Ministry of Education,Northwest A& F University,Yangling,Shaanxi 712100)
2008 Vol. 22 (04): 426-431

mRNA DIFFERENTIAL DISPLAY AND EST SEQUENCE ANALYSIS OF ABORTED BUD AND NORMAL BUD IN RADISH(Raphanus sativus)

JIA Jin~(1,2) ZHANG Lu-gang~1(1.College of Horticulture Northwest A & F University,Yangling shaanxi 712100;2.School of Biological & Chemical Engineering,Inner Mongolia University of Science & technology,Baotou Inner Mongolia 014010)
2008 Vol. 22 (04): 435-438+419

EFFECT OF FUNGAL ELICITORS ON SYNTHESIZE OF RESVERATROL IN Polygonum cuspidatum CALLUS

WEN Tao ZENG Yang YU Xiao CHENG Shi-ming LI Zhuo-xi YANG Wen-yu(Agronomy College,Sichuan Agricultural University,Ya'an,Sichuan 625014)
2008 Vol. 22 (04): 439-442+518

BREEDING OF "HANGHUI NO.7",A WIDE RESTORER LINE OF RICE BY SPACE MUTATION AND ITS UTILIZATION

LIU Yong-zhu CHEN Zhi-qiang ZHANG Jian-guo WANG Hui GUO Tao LIN Xuan-dong(Plant Space Breeding Research Center of South China Agricultural University,Guangdong,Guangzhou 510642)
2008 Vol. 22 (04): 443-446

THE MUTATION REVERSION OF INDUCED WAXY GENE OF RICE IN INDICA

HUANG Rong-hua ZHANG Shu-biao ZHANG Qing-qi YANG Ren-cui(Institute of Genetics and Crop Breeding,Fujian Agriculture and Forestry University,Fuzhou Fujian 350002)
2008 Vol. 22 (04): 447-450+468

EFFECT OF EXPLANTS ON STRAWBERRY VIRUS ELIMINATION OF STRAWBERRY AND VIRUSES DETECTION BY MULTIPLEX RT-PCR

SUN Chong-bo~(1,2) JIANG Gui-hua~1 SHI Ji-sen~2 ZHANG Hui-qin~1 WU Yan-jun~1 GUO Fang-qi~1 XIE Ming~1(1.Institute of Horticulture,Zhejiang Academy of Agricultural Sciences,Hangzhou,Zhejiang 310021;2.Key Laboratory of Forest Tree Genetics and Gene Engineering of State Forestry Administration,Nanjing Forestry University,Nanjing,Jiangsu 210037)
2008 Vol. 22 (04): 451-454

A REVIEW ON THE STATISTICAL ANALYSIS OF LOW-ENERGY ION BEAM INDUCED ORGANISM ABERRANCE EXPERIMENTATION

LI Yong-liang QIN Guang-yong HUO Yu-ping(Henan Provincial Key Laboratory of Ion Beam Bio-engineering,Zhengzhou University,Zhengzhou,Henan 450052)
2008 Vol. 22 (04): 455-460+425

RECENT PROGRESS IN GENETICS AND BREEDING OF NUTRITIONAL COMPOSITIONS IN RICE

SHEN Yun XIAO Peng BAO Jin-song(Institute of Nuclear Agricultural Sciences/Key Laboratory of Chinese Ministry of Agriculture for Nuclear-AgriculturalSciences,Zhejiang University,Hangzhou,Zhejiang 310029)
2008 Vol. 22 (04): 461-463+494

EFFECT OF IRRADIATION ON PROTEIN AND AMINO ACIDS IN MEAT FLAVORS

SUN Zhi-ming~1 ZHAO Xiao-jun~1 MA Jun-hui~2 JIN Xian-zhen~3 WANG Xiao-chang~2(1.Institute of Nuclear-agriculture Science,Zhejiang University,Hangzhou, Zhejiang 310029;2.Institute of Tea Science,Zhejiang University,Hangzhou,Zhejiang 310029;3.Zhejiang University of Technology,Hangzhou,Zhejiang 310024)
2008 Vol. 22 (04): 464-468

RESEARCH ON THE STABILITY PREDICTION MODEL OF ACIDIFIED MILK DRINKS

ZHANG Li-yong~1 SHENG Qing-hai~1 CHEN Ping~2 YIN Qing-zhen~3 ZHANG Lian-fu~4(1.Shijiazhuang SanLu Co.Ltd.,Shijiazhuang,Hebei 050071;2.Danisco(China) Co.Ltd.,Kunshan,Jiangsu 215300;3.Institute of Cash Crops,Hebei Academy of Agricuture and Eorestry Sciences,Shijiazhuang,Hebei 050051;4.School of Food Science and Technology,Jiangnan University,Wuxi,Jiangsu 214122)
2008 Vol. 22 (04): 469-473

MICROWAVE-ASSISTED EXTRACTION AND HPLC-ESI-MS~n DETERMINATION OF FLAVONOIDS FROM TARTARY BUCKWHEAT BRAN

DU Min-hua GAO Wan-li WANG Qing-lin(College of Life Science and Technology,Nanyang Normal University,Nanyang,Henan 473061)
2008 Vol. 22 (04): 474-477

QUALITY CHANGES OF "FENGWEI NO.2" MELON DURING FRUIT MATURATION

TANG Mi~1 BIE Zhi-long~1 WU Ming-zhu~2 YI Hong-ping~2 FENG Jong-xin~2(1.College of Horticulture and Forestry,Huazhong Agricultural University/Key Laboratory of Horticultural Plant Biology,Ministry of Education,Wuhan,Hubei 430070;2.Research Center of Hami Melon,Xinjiang Academy of Agricultural Science,Wulumuqi,Xinjiang 830000)
2008 Vol. 22 (04): 478-482

ESTABLISHMENT OF THE STANDARD SYSTEM FOR FOOD IRRADIATION IN CHINA

HA Yi-ming~1 JIANG Qian~2 WANG Feng~1 GAO Mei-xu~1 ZHOU Hong-jie~1 ZHANG Hai-wei~1(1.Institute of Agro-Science,Chinese Academy of Agricultural Science,Beijing 100193;2.Ministry of Agricultural,Beijing 100026)
2008 Vol. 22 (04): 483-487+509

FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF RESISTANT STARCH

ZHANG Zhi-zhuan~1 CHEN Duo-pu~1 SHEN Xi-hong~2 SHU Xiao-li~2 WU Dian-xing~2(1.Agronomy College,Anhui Agricultural University,Hefei,Anhui 230036;2.IAEA Collaborating Center,Institute of Nuclear Agricultural Sciences,Zhejiang University,Hangzhou,Zhejiang 310029)
2008 Vol. 22 (04): 488-494

ALA IMPROVING Brassica napus SEEDLING TOLERANCE TO HERBICIDE STRESS

ZHANG Wen-fang ZHANG Fan JIN Zong-lai HUANG Chong-ping TANG Gui-xiang YE Qing-fu ZHOU Wei-jun(College of Agriculture and Biotechnology,Zhejiang University,Hangzhou,Zhejiang 310029)
2008 Vol. 22 (04): 495-498

ACCUMULATION AND TRANSFER OF ~(95)Zr IN WHEAT/SOIL ECOSYSTEM

LIU Li-li~1 HUA Yue-jin~2 ZHAO Xi-yue~3 SHI Jian-jun~1(1.Institute of Biochemistry,College of Life Sciences,Zhejiang Sci-Tech University,Hangzhou,Zhejiang 310018;2.Institute of Nuclear-Agricultural Science,Zhejiang University,Hangzhou,Zhejiang 310029;3.Chemical Engineering Department,Jiangsu Polytechnic University,Changzhou,Jiangsu 213016)
2008 Vol. 22 (04): 499-502

EFFECTS OF NITROGEN AND PHOSPHORUS EUTROPHICATION AND Laminaria japonica ON GROWTH OF Phaeodactylum tricornutum

LIU Jia~(1,2) YE Qing-fu~(2*) LIU Yong-li~2 WANG Hong-yan~1(1.Resources and Environmental Sciences Collage,Northeast Agricultural University Habin,Heilongjiang 150030;2.College of Agriculture and Biotechnology,Zhejiang University,Hangzhou,Zhejiang 310029)
2008 Vol. 22 (04): 503-509

EFFECTS OF ACCUMULATED TEMPERATURE BEFORE WINTERING AND VERNALIZATION TREATMENTS ON SPIKE DIFFERENTIATION OF WHEAT CULTIVARS WITH DIFFERENT VERNALIZATION DEVELOPMENT CHARACTERISTICS

YANG Zong-qu YIN Jun ZHOU Ran GU Dong-yan LI Yong-chun REN Jiang-ping LI Jin-cai(National Engineering Research Center for Wheat,Henan Agricultural University, Zhengzhou,Henan 450002)
2008 Vol. 22 (04): 510-513

PHYSIOLOYCIAL AND SEED VIGOUR CHANGES OF MAIZE SEEDS DURING ARTIFICIAL AGING COURSE

LIU Ming-jiu WANG Tie-gu CHEN Shi-lin WANG Chun-hu ZHAO Xin-liang(Agronomy Department of Henan Institute of Science and Technology,Xinxiang,Henan 453003)
2008 Vol. 22 (04): 514-518

EFFECTS OF SHADING ON FRESH WEIGHT AND ENDOGENOUS OF Pinellia ternata TUBER

WANG Xing~(1,2) XUE Jian-ping~(2,3) ZHANG Ai-min~2(1.School of Life Science,Anhui University,Hefei,Anhui 230039;2.School of Life Science,Huaibei Coal Industry Teachers' College,Huaibei,Anhui,235000;3.Anhui Key Laboratory of Plant Resources and Biology,Huaibei,Anhui 235000)
2008 Vol. 22 (04): 519-523

EFFECTS OF PHOTOSYNTHATE TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION IN SOYBEAN PODS ON THE DEVELOPMENT OF SOYBEAN SEEDS

LIU Hong-mei LI Ying BU Gui-jun LV Wei CUI Lin CANG Jing WANG Xue-dong(Life Science College,Northeast Agricultural University,Harbin,Heilongjiang 50030)
2008 Vol. 22 (04): 524-528

EFFECTS OF EXOGENOUS NITRIC OXIDE ON THE CHLOROPHYLL FLUORESCENCE PARAMETERS OF D. HUOSHANENSE UNDER INTENSIVE LIGHT STRESS

FAN Hong-hong~1 LI Ting-chun~(1,2) LI Zheng-peng~(1,3) LIN Yi~1 CAI Yong-ping~1(1.School of Life Science,Anhui Agriculture University,Hefei,Anhui 230036;2.Anhui Provincial Tobacco Research Institute,Hefei,Anhui 230031;3.School of Life Science,Anhui Science and Technology University,Fengyang,Anhui 233100)
2008 Vol. 22 (04): 529-532

EFFECTS OF ACTIVE IMMUNIZATION WITH NEW GnRH-LIKED VACCINE ON REPRODUCTION PERFORMANCE OF RABBIT

WANG Shuang ZENG Xian-yin XU Xian-kun PAN Hua-zhu LU Yong ZHANG Cheng-yun(Isotope Research Laboratory,Sichuan Agricultural University,Ya'an,Sichuan 625014)
2008 Vol. 22 (04): 533-538+498

SPERM ULTRASTRUCTURE OF Xylotechus rusticus AND THEIR CHANGES AFTER IRRADIATION

WANG Guang-li~1 CHI De-fu~1 WANG Yue-jin~2(1.Northeast Forestry University,Harbin,Helongjiang 150040;2.Chinese Academy of Inspection and Quarantine,Beijing 100029)
2008 Vol. 22 (04): 539-543

EFFECT OF ~(60)Co-γ IRRADIATION ON MATING ABILITY OF MALES OF Helicoverpa armigera

LI Yong-jun~1 WEI Lei~2 WANG En-dong~1 LIU Xiao-hui~1(1.Institute of Plant Protection,Chinese Academy of Agricultural Sciences,Beijing 100193;2.Institute of Agricultural information,Beijing Academy of Agricultural Sciences,Beijing 100081)
2008 Vol. 22 (04): 544-549

THE APPLICATION OF STABLE NUCLIDE ~(15)N IN AGRICULTURAL RESEARCH

ZHOU Hua YU Wan-tai SHEN Shan-min(Institute of Applied Ecology,Chinese Academy of Sciences,Shenyang,Liaoning 110016)
Announcement More

 • 2021-10-19

 • 2020-12-31

 • 2020-11-03

 • 2020-01-10

 • 2020-01-10

 • 2019-01-25

 • 2019-01-24

 • 2019-01-04

 • 2017-12-25

 • 2017-05-19

 • 2017-02-27

 • 2017-01-18

 • 2016-01-20

 • 2016-01-06

 • 2015-11-27
Editorial Information
Most Read More
Links More
WeChat