Creation and Evaluation of Compact Waxy Maize Germplasm Resources
PENG Bo, YUAN Wenya, WANG Yi, ZHAO Xiaolei, LIU Qiang, TIAN Jianquan
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2021, (3): 526 -534 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2021.03.0526