Effects of Black Plastic Film Mulching on Starch Accumulation and Key Enzyme Activities of Potato Tubers in Dryland
WU Jiarui, KANG Jianhong, LIU Qiangjuan, MU Yu, SUN Jianbo, WU Na
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2019, (12): 2482 -2491 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2019.12.2482