STUDY ON THE BIOCHEMICAL CHANGES DURING STEM GALL FORMATION IN Zizania latifolia
CHENG Long-jun GUO De-ping ZHU Zhu-jun SUN Yun-zi(Department of Horticulture, College of Agriculture and Biotechnology, Zhejiang University, Hangzhou,Zhejiang, 310029)
J4 . 2004, (06): 457 -461 .  DOI: 10.11869/hnxb.2004.06.0457