Identification of Black Spot Pathogen on Canarium album and Screening of Fungicides
SHAO Xuehua, YANG Yonglu, LAI Duo, LIU Chuanbin, LI Zhucheng, ZHUANG Qingli, QIN Jian, XIAO Weiqiang
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2024, (1): 68 -75 .  DOI: 10.11869/j.issn.1000-8551.2024.01.0068