Screening and Evaluation of Cucumber Salt-Tolerant Germplasm
CAO Qiwei, DU Lianda, YANG Zonghui, LI Libin, DUAN Xi, YANG Wenqiang, CHEN Wei, MENG Zhaojuan
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2022, (5): 865 -875 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2022.05.0865