Polyploid Induction of Phalaenopsis Protocorms via Colchicine Treatment
WU Ting, ZHU Jun, YANG Jiahui, GE Hong, YANG Shuhua, ZHAO Xin, YU Xiaonan, JIA Ruidong
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2021, (11): 2463 -2469 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2021.11.2463