Physicochemical Properties of Starch in Rice White Core Mutant xb1
LYU Jun, JIANG Xiuying, LIU Jun, XIE Wenxiao, HAN Yong, SHEN Feng
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2021, (10): 2214 -2222 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2021.10.2214