Effects of Rice Straw Non-Uniform Mulch on Soil Characteristics and Wheat Yield Based on Wide-Narrow Row Planting Pattern
SHI Lyu, XUE Yaguang, WEI Yafeng, YANG Meiying, LI Bo, SHI Xiaoxu, LIU Jian
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2021, (7): 1668 -1677 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2021.07.1668