Comparative Study on Sugar Metabolism in Keitt Mango Fruit Between Bagging With Yellow and White Bags During Postharvest
WU Lina, ZHU Yuyan, HUAN Chen, XU Qihang, LI Sheng'e, ZHENG Xiaolin
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2021, (5): 1121 -1128 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2021.05.1121