Identification of the Caprine KRTAP2-1 Gene and Its Effect on Longdong Cashmere Traits
SUN Kai, ZHAO Mengli, HAO Zhiyun, WANG Jianqing, SHEN Jiyuan, SONG Yize, KE Na, WANG Jiqing
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2021, (5): 1091 -1098 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2021.05.1091