The Composition and Changes of Fungi Community During Processing of Edible Betelnut
ZHANG Qiling, PENG Ling, CHEN Xuemei, XU Yuanfang, ZHOU Yiji, FENG Yanyong, LI Wenge
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2020, (11): 2541 -2550 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2020.11.2541