Genetic Diversity Analysis of Edible Cassava Landraces in Guangxi
XIE Xiangyu, SHAGN Xiaohong, YAN Huabing, CAO Sheng, WANG Ying, XIAO Liang, LU Liuying, ZENG Wendan
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2020, (11): 2397 -2406 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2020.11.2397