Study of the Moisture Migration of Dried Meat During Hot Air Drying
RAO Weili, WEI Xiangru, WANG Zhenyu, PAN Teng, CHEN Binghui, ZHANG Dequan
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2019, (9): 1800 -1805 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2019.09.1800