Effects of Heat Treatment on Aroma Compounds of Mead
LI Ruirui, ZHAO Xinjie, YUAN Miaomiao, JIANG Kaikai, SUN Yuxia
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2019, (3): 545 -554 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2019.03.0545