Analysis of Volatiles in Air-drying Megalobrama amnblycephala Meat Sterilized with Irradiation and High Temperature
LI Yang, WANG Chao, HU Jian-zhong, LIAO Li, WANG Jun, WANG Lan, WU Wen-jin, XIONG Guang-quan, CHEN Wei, LI Dong-sheng, QIAO Yu
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2014, (10): 1847 -1853 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2014.10.1847