Optimization of Start Codon Targeted Polymorphism System in MedicinalChrysanthemum MorifoliumBased on Orthogonal Design
HE Ren-feng, FENG Shang-guo, CHEN Zhe, GAO Ling, SHEN Xiao-xia, SHEN Yu-feng, WANG Zhi-an, WANG Hui-zhong
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2014, (10): 1781 -1789 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2014.10.1781