The Effect of NO on Cold Tolerance in Postharvest Mango Fruit (Mangnifera indica L.)
FAN Bei, YANG Yang, WANG Feng, DONG Yuan-yuan, LI Qing-peng, LI Wei-ming, WANG Feng-zhong
J4 . 2013, (6): 800 -804 .  DOI: 10.11869/hnxb.2013.06.0800