Nitrogen Utilization Efficitncy and Fate of Fertilizer under Different Transplanting Density
FAN Hong-Zhu, ZENG Xiang-Zhong, LV Shi-Hua
J4 . 2009, (4): 681 -685 .  DOI: 10.11869/hnxb.2009.04.0681