Traits Analysis of Offsprings Mutated by 60Co-γ Radiation in Iris hollandica
LIN Bing, FAN Ronghui, CHEN Yuhua, FANG Nengyan, YE Xiuxian, ZHONG Huaiqin, HUANG Minling
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2021, (10): 2205 -2213 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2021.10.2205